Rulla med oss!

prova roller derby

UPPSALA ROLLER DERBY SÖKER NYA SPELARE OCH DOMARE!

Den 22 april anordnar vi en prova-på-dag där alla som är nyfikna på roller derby ges chansen att ta sig en ordentlig åktur. Vi kommer även informera om vad sporten går ut på och berätta lite om vårat nystartade lag. För att ansöka som spelare eller domare ska du vara kvinna eller transperson och minst 18 år fyllda. Ingen tidigare erfarenhet av hjul är nödvändig!

BEHÖVER JAG TA MED MIG NÅGOT?
Kanske en vattenflaska. Rullskridskor och komplett skyddsutrsutning kommer finnas att låna – man behöver alltså inte ha med sig någon egen utrustning. Har man egna rullskridskor eller skydd (hjälm, handledsskydd, knäskydd och armbågsskydd) får man dock väldigt gärna ta med sig det, utifall att vi t ex saknar din storlek.

VAR?
Prova-på-dagen kommer att hållas i en av våra ordinarie träningslokaler, Syltahallen, beläget i det natursköna Ultuna. För att komma dit tar man antingen cykeln till SLU, svänger in vid veterinärvägen och stannar vid första korsningen (busshållplats Veterinärvägen). Eller så tar man buss 20 och hoppar av vid Veterinärvägen. Där kommer vi ha en samling kl 16.30-16.45 för att sedan gå mot Syltahallen

SCHEMA:
16:30 – 16:45 Samling vid busshållplats veterinärvägen
17:00 Information/presentation/häng i omklädningsrummet
18:00 Rullning i Syltahallen
19:30 Gemensam ambulansfärd mot Akademiska
20:00 †

Kom, det blir jättekul!

————————–——————–

UPPSALA ROLLER DERBY IS LOOKING FOR NEW PLAYERS AND REFEREES!

On 22 April we are running a try-out day where everyone who is interested in roller derby is given the chance to have a proper go. We will also provide information about what the sport is about and tell you about our newly established team. To apply as a player or referee, you must be a woman or a transgender person and at least 18 years old. No previous experience of skating is necessary!

WHAT DO I NEED TO TAKE WITH ME?
Maybe a bottle of water. Roller skates and complete protection gear will be available to borrow – you do not have to bring equipment. If you have your own skates or any protection gear (helmet, wrist guards, knee pads and elbow pads), feel free to bring it in case we do not have your size.

WHERE?
The tryout day will be held in one of our regular training facilities, Syltahallen, located in the scenic Ultuna. To get there, you can either cycle to the university, turn at “veterinärvägen” and stop at the first intersection (by bus stop Veterinärvägen). Or take the bus 20 and get off at Veterinärvägen. There we’ll gather between 16:30 and 16:45, before going to the hall together.

SCHEDULE:
16:30 to 16:45 Meet at the bus stop Veterinärvägen
17:00 Info / presentation / hang out in the locker room
18:00 Rolling in Syltahallen
19:30 Joint ambulance ride to Akademiska
20:00 †

Come on, it’ll be great!